Hoe werkt het?

Een coachingstraject is een leertraject dat bestaat uit meerdere gesprekken. De duur van het traject is afhankelijk van de beginsituatie, de te bereiken doelen en vooral je motivatie. Tijdens de gesprekken bespreken we de onderwerpen uit het stappenplan. Die onderwerpen leveren ook voldoende aanknopingspunten op om ook je financieel gedrag te bespreken. Een gesprek zal doorgaans niet meer dan een uur duren omdat daarna de effectiviteit afneemt.

De gesprekken vinden bij jou thuis plaats in je eigen vertrouwde omgeving. Het voordeel daarvan is dat alle benodigde informatie binnen handbereik is.

Tijdens het coachingstraject ben ik online (per email of WhatsApp) bereikbaar om eenvoudige vragen te beantwoorden zodat je niet hoeft te wachten op een volgend bezoek. Wel zo handig!

Kennismakingsgesprek

Nadat je telefonisch of via deze website Contact hebt gelegd maken we snel een afspraak voor een gratis en vrijblijvend gesprek van max. 30 minuten. We maken kennis met elkaar en bespreken je hulpvraag en je wensen. Aan de hand van een paar eenvoudige vragen kan ik vaststellen of ik je kan helpen, in dat geval maken we een vervolgafspraak voor een intakegesprek. Hiervoor vraag ik je alvast wat gegevens klaar te leggen.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek brengen we jouw huidige situatie in kaart. We bespreken je persoonlijke situatie, jouw problematiek, budget en de toestand van je administratie. Verder hoor ik graag van je wat je zou willen bereiken. Zelf leg ik uit hoe ik werk en bespreken we een mogelijk traject dat is afgestemd op je persoonlijke wensen. Het intakegesprek duurt ca. 90 minuten.

Stappenplan

Na het intakegesprek stel ik binnen tien werkdagen een persoonlijk coachingsplan op met de te behandelen onderwerpen. Hierbij  houd ik rekening met de beginsituatie, de gewenste eindsituatie en jouw persoonlijke doelen. We bespreken het plan en ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst.

Stap 1 en 2 bevatten onderwerpen die te maken hebben met een sluitende begroting. Ze moeten er voor zorgen dat je overzicht hebt over je financiën en dat je administratie op orde is. Zijn er (dreigende) schulden, dan pakken we die aan met de onderwerpen van stap 3. Met de onderwerpen van stap 4 krijg je inzicht in geldzaken die belangrijk zijn voor de wat langere termijn.

Stap 1 Het budgetplan

 • Opstellen en bespreken van het budgetplan; een actueel overzicht van inkomsten, uitgaven, reserveringen en variabele lasten zoals boodschappen, kleding, vervoerskosten etc. De eerste keer wordt dat door mij opgesteld met behulp van de door jou aangeleverde gegevens. Daarna ga je het jezelf eigen maken.
 • Bespreken van de mogelijkheden om je inkomsten te verhogen (door bijv. toelagen) en je uitgaven te verminderen.
 • Bespreken van je bestedingspatroon (variabele lasten, pingedrag, kasgeld).
 • Het nut van een jaarbegroting en reserveringen.
 • Handige tips!

Stap 2 Organiseren van de administratie

Het organiseren van de papieren en digitale huishoudadministratie. Hierbij komen vele onderwerpen aan bod zoals het behandelen van de post, het betalen van rekeningen, het lezen en bewaren van belangrijke brieven, het gebruik van internet bij de administratie, te gebruiken hulpmiddelen, benodigde tijd en aandacht en meer.

Stap 3 (dreigende) schulden

 • Verzamelen en ordenen van correspondentie van schuldeisers en het opstellen van een gedetailleerd schuldenoverzicht.
 • Het vaststellen van een haalbaar, maandelijks aflosbedrag.
 • Het opstellen en bespreken van het aflosplan.
 • Het communiceren met schuldeisers en het maken van (voorlopige) betalingsregelingen.
 • Het blijven monitoren van de betalingsregelingen en het nakomen van de verplichtingen.

Stap 4 Geldzaken langere termijn

 • Financiële planning (uitkeringen -zoals AOW-, pensioen, uit te keren verzekeringen etc.).
 • Het begeleiden van belastingaangiften.
 • Beheersen van medische kosten (facturen, declareren, kosten eigen bijdrage, kosten eigen risico, overstappen zorgverzekeraar).
 • Sparen
 • Beheersen van energiekosten (verbruik, voorschot, jaaroverzicht, overstappen).

Evaluatiegesprek

Onze samenwerking wordt altijd afgesloten met een evaluatiegesprek. We kijken terug op het traject en stellen vast waar je nu staat en of je nog een nazorgtraject wenst. Dit gesprek duurt ca. 30 minuten.

Nazorgtraject

Na de afronding van het hulpverleningstraject is het belangrijk dat er binnen een jaar nazorg plaatsvindt. Hierbij kijken we of de inkomsten en uitgaven nog in balans zijn en of er geen nieuwe schulden zijn ontstaan. Ik kijk dus over je schouder mee of alles goed gaat en voorkom dat je terugvalt in ‘oud’ gedrag.

In het nazorgtraject is de bezoekfrequentie lager dan voorheen bijvoorbeeld 1 bezoek (van ca. 2 uur) per kwartaal.

Het is ook mogelijk om hiervoor een abonnement te nemen op email/telefonische coaching.

Incidentele financieel-administratieve vraagstukken

Heb je je huishoudfinanciën en administratie al tip – top in orde maar heb je een vraagstuk met uitzoekwerk waar je geen raad mee weet of tijd voor hebt? Ik kan je dit uit handen nemen, ik werk je vraagstuk uit en geef je een schriftelijk uitgewerkt antwoord.