Je hebt de knoop doorgehakt, en nu?

Het is lastig om hulp te vragen maar nu je de knoop hebt doorgehakt wil je ook snel beginnen. Dat kan, want een budgetcoach heeft geen last van bureaucratische rompslomp en kan direct aan de slag. Nadat je aanmelding kan ik aan de hand van een paar eenvoudige vragen vaststellen of ik je kan helpen. Als dat het geval is kunnen we doorgaans binnen een week gaan werken aan je budgetplan!

Een volledig traject bestaat uit 7 logische stappen waarin alle onderwerpen over geld binnen je huishouden worden besproken en in de praktijk toegepast. Een traject duurt planmatig tenminste 13 uren. In het geval van (beginnende) schulden zal dat ongeveer 16 uur zijn.

De gesprekken vinden zoveel mogelijk bij jou thuis plaats in je eigen vertrouwde omgeving en op tijdstippen dat het jou uitkomt. Het voordeel daarvan is dat alle benodigde informatie binnen handbereik is. Tijdens het hele traject ben ik beschikbaar voor tips en tools en om eenvoudige vragen te beantwoorden. Dan hoef je niet te wachten op een volgend bezoek. Wel zo handig!

Het 7 stappenplan

Stap 1: Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we jouw persoonlijke situatie, je budget en de toestand van je administratie. Ook luister ik naar wat je graag zou willen bereiken en wat je motivatie is. Zelf leg ik uit hoe ik werk, wat je van mij kunt verwachten en bespreken we het coachingstraject. Het intakegesprek duurt max. 90 minuten. Het gespreksverslag komt terug in het Plan van aanpak.

Stap 2: Inventarisatie financiële gegevens

Na het intakegesprek maak ik een inventarisatie van alle bekende financiële gegevens. Ik doe dit met behulp van je betaalgegevens van de afgelopen 3 maanden en andere financiële documenten zoals salarisstroken e.d. Deze werkzaamheden voer ik uit op mijn eigen werkplek; dit duurt gemiddeld 120 minuten.

Als er schulden zijn stel ik een overzicht op met schuldeisers, bedragen, onderliggende correspondentie en evt. betalingsafspraken. Dit duurt gemiddeld 75 minuten.

Stap 3: Analyse van gegevens en opstellen Plan van Aanpak

In deze stap combineer ik alle verzamelde gegevens en stel ik een Plan van Aanpak op. Hierin staat een beschrijving van je persoonlijke en financiële situatie, jouw doelstellingen en het afgesproken coachingstraject. Een van de belangrijkste delen van het plan zijn mijn bevindingen over de financiën. Met behulp hiervan stel ik een voorlopig budgetplan op. Met deze stap ben ik gemiddeld 120 minuten bezig.

Stap 4: Bespreken en vaststellen Budgetplan

We bespreken het voorlopige budgetplan. Dit bestaat uit een duidelijk overzicht van inkomsten, uitgaven, reserveringen en evt. betalingsregelingen. Uitgaven worden gesplitst in vaste lasten (maandelijks terugkerende) en variabele lasten zoals voor levensmiddelen, kleding e.d. Met dit overzicht wordt in een oogopslag duidelijk wat je bestedingspatroon is en wat je aan het einde van de maand overhoudt of tekort komt. Om te komen tot een definitief budgetplan zul je keuzes moeten maken binnen je budget. We bespreken de mogelijkheden en je keuzes. Het resultaat is een een maatwerk budgetplan waarmee je een nieuwe start maakt met je financiële situatie. Het bespreken van deze stap varieert in tijd van 1,5 – 2,5 uur.

Wanneer er schulden zijn treffen we betalingsregelingen met alle schuldeisers. Deze verwerken we in het budgetplan. Duur ongeveer 90 minuten.

Stap 5: Inrichten (digitale) administratie

Deze stap gaat over het inrichten van een administratie en wat daar allemaal bij komt kijken. We bespreken hoe je om kunt gaan met het afhandelen van je (digitale) post, de manier waarop je gegevens bewaard, welke documenten belangrijk zijn en wat er allemaal digitaal te regelen is. Het bespreken van alle onderwerpen duurt gemiddeld 90 minuten. Het op orde brengen van de administratie is natuurlijk afhankelijk van de huidige toestand ervan. We maken afspraken of je dit helemaal alleen wilt doen of dat ik daarbij help.

Stap 6: Zelf aan de slag!

De komende periode ga je zelf aan de slag met het budgetplan en de opgezette administratie. In deze periode ben ik telefonisch en per mail beschikbaar voor adviezen en tips. Wanneer het nodig is breng ik een huisbezoek.

Deze periode duurt doorgaans twee tot drie maanden met gemiddeld 180 minuten aan ondersteuning.

Stap 7: Evaluatie; waar sta je nu?

We sluiten het stappenplan af met een evaluatiegesprek. We kijken terug op het traject en stellen vast waar je nu staat. Dit gesprek duurt ca. 30 minuten en wordt vastgelegd in een beknopt verslag.