Kijk niet alleen wat het kost; maar wat het oplevert!

Veel geld besteden aan je rijbewijs is heel normaal maar investeren in je eigen financiële fitheid vinden veel mensen dan weer niet logisch? Toch is het verstandig om dit wel te doen omdat het tijdig inschakelen van een budgetcoach er voor zorgt dat je je geldzaken of zelfs beginnende schulden snel de baas wordt. Bovendien ziet een budgetcoach vaak inkomensmogelijkheden en besparingen die anders onbenut blijven.

  • Voor mijn diensten hanteer ik een tarief van € 40/uur (excl. BTW).
  • Reiskosten bedragen € 0,30/km (niet van toepassing in kern Nunspeet).

 

Opmerkingen:

  • Een basis traject waarbij alle onderwerpen aan de orde komen neemt ongeveer 13 – 16 uur in beslag (zie werkwijze en diensten).
  • Kosten worden vooraf vastgelegd in overeenkomst of offerte. Je komt dus niet voor onaangename verrassingen;
  • Tarieven worden jaarlijks (op 1 jan) aangepast aan marktontwikkelingen en kosten;
  • Facturering per maand.

Mogelijkheden kostenvergoeding

Steeds meer werkgevers vergoeden de onkosten van een budgetcoach voor hun werknemers. Informeer hier eens naar bij je leidinggevende of HR afdeling.

Gemeentes zijn sinds 2012 verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Kosten van een budgetcoach kunnen dikwijls worden vergoed vanuit het budget bijzondere bijstand of een gemeentelijke minimaregeling.

Heb je een uitkering vraag dan eens aan de klantmanager of uitkeringsinstantie of zij een bijdrage willen leveren aan het op orde brengen van de huishoudfinanciën.

 

Ouders of familie kunnen wellicht meebetalen in de kosten van een budgetcoach of meehelpen met de financiering ervan.

Studenten kunnen vergoedingen aanvragen via het DUO.