Investeer in jezelf!

Geld besteden aan een budgetcoach terwijl je al geldzorgen hebt; dat lijkt niet erg logisch. Toch is het een verstandige investering omdat het tijdig inschakelen van een budgetcoach er voor zorgt dat je je beginnende schulden snel de baas wordt. Bovendien ziet een budgetcoach vaak  inkomensmogelijkheden en besparingen die anders onbenut blijven.

 • Mijn standaardtarief is € 35 per uur; ik bereken geen BTW dus je begint al met een korting van 21%;
 • Kennismakingsgesprek en evaluatiegesprek: kosteloos
 • Periodieke check-up:
  • Standaardtarief of;
  • Door middel van E-mail coaching € 15 per maand;
 • Binnen de gemeente Nunspeet worden geen reiskosten in rekening gebracht. Buiten de gemeente € 0,19 km
 • De duur en de kosten van het coachingstraject leggen we vooraf vast in een overeenkomst. Je komt dus niet voor onaangename verrassingen!

En verder ….

 • Veteranen krijgen op vertoon van hun veteranenpas een korting van 15% op het uurtarief.
 • Tarieven worden jaarlijks aangepast aan marktontwikkelingen en kosten.
 • Facturering achteraf. Betalen in termijnen is bespreekbaar.

Mogelijkheden kostenvergoeding

 • Gemeentes zijn sinds 2012 verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening van hun inwoners. Kosten van een budgetcoach kunnen dikwijls worden vergoed vanuit de WMO, het budget bijzondere bijstand of een gemeentelijke minimaregeling.
 • Heb je een uitkering vraag dan eens aan de klantmanager of uitkeringsinstantie of zij een bijdrage willen leveren aan het op orde brengen van de huishoudfinanciën.
 • Informeer eens bij je werkgever of deze bereid is (een deel van) de kosten te betalen uit bijvoorbeeld een opleidingsbudget of om de kosten voor te financieren.
 • Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van een budgetcoach.
 • Ouders of familie kunnen wellicht meebetalen in de kosten van een budgetcoach of meehelpen met de financiering ervan.
 • Studenten kunnen vergoedingen aanvragen via het DUO.