Kijk niet alleen wat het kost; maar wat het oplevert!

Geld besteden aan een budgetcoach terwijl je al geldzorgen hebt; dat lijkt niet erg logisch. Toch is het een verstandige investering omdat het tijdig inschakelen van een budgetcoach er voor zorgt dat je je beginnende schulden snel de baas wordt. Bovendien ziet een budgetcoach vaak inkomensmogelijkheden en besparingen die anders onbenut blijven.

Voor mijn diensten heb ik de volgende tarieven:

  • Coachingstraject basis (13 – 16 uur): € 455 – € 560 (excl. BTW);
  • Uitbreiding/maatwerk van coachingstraject en overige diensten: € 35/uur (excl. BTW);
  • Reiskosten € 0,30/km (niet van toepassing in kern Nunspeet).

Opmerkingen:

  • Kosten worden vooraf vastgelegd in overeenkomst of offerte. Je komt dus niet voor onaangename verrassingen;
  • Tarieven worden jaarlijks (op 1 jan) aangepast aan marktontwikkelingen en kosten;
  • Facturering na stap 4 en 7 of volgens overeenkomst.

Mogelijkheden kostenvergoeding

Steeds meer werkgevers vergoeden de onkosten van een budgetcoach voor hun werknemers. Informeer hier eens naar bij je leidinggevende of HR afdeling.

Gemeentes zijn sinds 2012 verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Kosten van een budgetcoach kunnen dikwijls worden vergoed vanuit het budget bijzondere bijstand of een gemeentelijke minimaregeling.

Heb je een uitkering vraag dan eens aan de klantmanager of uitkeringsinstantie of zij een bijdrage willen leveren aan het op orde brengen van de huishoudfinanciën.

 

Ouders of familie kunnen wellicht meebetalen in de kosten van een budgetcoach of meehelpen met de financiering ervan.

Studenten kunnen vergoedingen aanvragen via het DUO.