Werkgevers

Geldzorgen en schulden leiden tot gezondheidsproblematiek en stress. Dit stopt niet bij de voordeur maar wordt meegenomen naar het werk. Als hulp uitblijft leidt dit tot concentratieverlies, ziekteverzuim en permanente uitval. Het NIBUD heeft becijferd dat 6 op de 10 bedrijven te maken heeft met medewerkers met financiële problemen of schulden. Een medewerker met schulden kost het bedrijf gemiddeld ca. 13.000 euro per jaar. Het vroegtijdig herkennen van geldzorgen bij werknemers kan veel problemen op de werkplek voorkomen.

Het meest duidelijke signaal voor een werkgever is loonbeslag, meestal is er dan al sprake van een ernstige situatie. Andere signalen kunnen zijn het geld lenen van collega’s, het vragen om een voorschot, telefoneren met schuldeisers en incassobureaus, verzoeken om overwerk en zelfs diefstal en fraude. In het meest gunstige geval vraagt de medewerker tijdig om hulp.

Gelukkig hebben steeds meer werkgevers aandacht voor de financiële fitheid van hun medewerkers. Mogelijkheden zijn vroegsignalering en doorverwijzing maar ook het faciliteren van de juiste hulp maakt steeds vaker deel uit van het HR beleid. Het inschakelen van een budgetcoach is dan een goede manier om de ondersteuning uit handen te geven en toch betrokken te blijven. Jou personeel zal dat zeer waarderen.

Neem gerust eens vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.