Voor 2023 is het wettelijk verplichte eigen risico vastgesteld op 385 euro. Het eigen risico is een bijdrage die de verzekerde zelf moet betalen aan de zorgverzekeraar, voordat hij/zij recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering. Omdat de facturen van zorgkosten altijd ongelegen komen doe je er verstandig aan om per verzekerde persoon van het gezin (boven de 18 jaar), elke maand een bedrag van 32,08 euro te reserveren, bijvoorbeeld op een spaarrekening. Op de nota’s van je zorgverzekeraar is de hoogte van je eigen risico te zien. Heb je aan het eind van het jaar nog eigen risico ‘over’ dan heb je een leuk spaarbedrag voor iets anders.