HSBudgetcoach werkt voor drie doelgroepen.

Elke groep heeft zijn eigen kenmerken en kan met maatwerk uit het stappenplan worden ondersteund.
  • Particulieren en werkenden

Deze groep huishoudens beschikt over een (gezamenlijk) modaal of boven modaal inkomen.

Als gevolg van een ingrijpende levensgebeurtenis (bijv. ontslag of scheiding) of keuzes uit het verleden is het overzicht over geldzaken en administratie verdwenen waardoor een chaotische situatie is ontstaan. Mogelijk zijn er ook schulden maar er is ook voldoende inkomen en dus afloscapaciteit. Kenmerkend voor deze doelgroep is dat men ‘schoon schip’ wil maken en behoefte heeft aan structuur en overzicht. Met de inzet van een budgetcoach kan dit vrij snel gerealiseerd. Behalve aan de cijfermatige kant zal de budgetcoach ook de oorzaken bespreekbaar maken en toewerken naar volledige financiële zelfredzaamheid. In termen van diensten van HSBudgetcoach t/m stap 4. Een samenwerkingsovereenkomst komt rechtsreeks tot stand tussen klant en HSBudgetcoach.

  • Sociale minima

Huishoudens uit deze doelgroep moeten leven van een structureel laag inkomen. Dit komt voor in alle lagen van de bevolking zoals bij jongeren, eenoudergezinnen, alleenstaanden, ouderen, en uitkeringsgerechtigden. Maar ook bij mensen die moeite hebben met  digitalisatie of complexe regelgeving waardoor ze bijvoorbeeld toelagen mislopen. Wanneer er dan geen goed overzicht is in geldzaken en administratie bestaat er een verhoogd risico op schulden.

Door het opstellen van een budgetplan en het opzetten van een geordende administratie kan een zorgelijke geldsituatie snel worden gestabiliseerd. Deze maatregelen zijn het specialisme van een budgetcoach.

Rol van de gemeente. Gemeentes ondersteunen deze groep met uitkeringen, speciale regelingen voor minima en spelen een essentiële rol in de vroeg signalering. Immers, door het nemen van preventieve maatregelen kan worden voorkomen dat deze huishoudens problematische schulden ontwikkelen en een beroep moeten doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening.

De diensten van HSBudgetcoach vormen daarmee dan ook een passende aanvulling op de ondersteuning vanuit de gemeente en voorkomen onnodige inspanning en maatschappelijke kosten.

  • Huishoudens en personen met meervoudige problematiek

Financiële zorgen en een chaotische administratie staan vrijwel nooit op zichzelf. Door problemen binnen het huishouden op sociaal, pedagogisch of psychisch gebied is er vaak geen energie of tijd meer om de geldzaken goed te organiseren. Dit kan al snel leiden tot een zorgelijke financiële situatie en geeft een verhoogd risico op schulden. Door het opstellen van een budgetplan en het opzetten van een geordende administratie kan een zorgelijke geldsituatie snel worden gestabiliseerd. Deze maatregelen zijn het specialisme van een budgetcoach.

Rol van maatschappelijke instellingen. Door een uitgebreid sociaal netwerk zijn huishoudens waarbij sprake is van een meervoudige problematiek vaak al in beeld bij maatschappelijke en welzijnsinstellingen. Wanneer een dergelijke instelling niet permanent een financieel deskundige beschikbaar heeft is het inschakelen van een budgetcoach een verstandige keuze.

De diensten van HSBudgetcoach zijn dan ook een passende aanvulling op de ondersteuning  van overige hulpverleners waarbij de client op een effectieve manier wordt geholpen en de hulpverlener zich kan concentreren op de andere problematiek.

Voor wie nog meer?

Er zijn tegenwoordig meer situaties waarbij een budgetcoach wordt gecontracteerd. Werkgevers bijvoorbeeld kunnen een budgetcoach inhuren of vergoeden voor een personeelslid die in financiële problemen is geraakt. Grotere schuldeisers zoals woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, energiebedrijven en telecombedrijven huren een budgetcoach in om de alsmaar groter wordende betalingsachterstanden van hun klanten op te lossen of te voorkomen. HSBudgetcoach kan in voorkomend geval ondersteuning bieden. Neem gerust eens vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.