Geldzorgen in Nederland, maar ook in Nunspeet!

Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft moeite om rond te komen. Een aanmerkelijk deel hiervan heeft zelfs ernstige betalingsproblemen of schulden. Bekende oorzaken hiervan zijn stijgende uitgaven bij gelijkblijvende inkomsten, hoge vaste lasten en een laag inkomen.

Geldzorgen komen niet alleen voor bij huishoudens die moeten rondkomen van een sociaal minimum maar steeds vaker bij de categorie tweeverdieners, 45-55 jarigen en bij huishoudens die te maken hebben met een sterke terugval in inkomen als gevolg van een gebeurtenis (bijv. ontslag, ziekte of scheiding).

Meer nog dan de hoogte van het inkomen, is het financieel gedrag van invloed op het risico van betalingsproblemen. Dit risico blijkt groter wanneer de huishoudadministratie niet op orde is, er onbedachtzame aankopen worden gedaan en er geen reserves zijn om tegenvallers op te vangen. Ook het gebrek aan kennis en vaardigheden om de huishoudfinanciën goed te organiseren blijkt een oorzaak van betalingsachterstanden en schulden.

Onschuldig lijkende betalingsachterstanden kunnen echter door aanmaningen en boetes al snel oplopen tot forse schulden bij meerdere schuldeisers en dan ontstaan er serieuze geldzorgen. Vaak wordt in dergelijke situaties te lang gewacht met het inschakelen van deskundige hulp. Een budgetcoach is zo’n deskundige. Herken je de beschreven situatie bij jezelf of bij iemand uit je directe omgeving? Kijk dan eens of je met de door mij aangeboden diensten  weer uit het dal omhoog kunt klimmen.

Wat doet een budgetcoach en wat niet?

Een budgetcoach ondersteunt personen en huishoudens die het overzicht over hun financiën kwijt zijn en/of moeite hebben om hun geldzaken onder controle te krijgen of te houden. Een budgetcoach neemt de problemen niet uit handen maar zorgt er samen met jou voor dat je huishoudboekje en je administratie weer op orde komt. Je neemt zelf de verantwoordelijkheid en behoudt de controle!

Een budgetcoach beperkt zich echter niet alleen tot de cijfermatige kant. Hij/zij maakt jouw financieel gedrag bespreekbaar en houdt je een spiegel voor of je verantwoorde keuzes maakt binnen je beschikbare budget. Hij leert en motiveert je om nu en in de toekomst je geldzaken zelf te organiseren zodat je verzekerd bent van een stabiele financiële situatie. Wel zo fijn want dat geeft rust voor jezelf en je directe omgeving.

Nieuws en Tips